talenten & passies

Wat is TaPasCity?

TaPasCity™ is een bruisende ‘stad’ van innovatieve & conceptuele denkers  en experts op het gebied van learning & development die de wereld bekijken vanuit de fundamentele overtuiging dat iedereen in de mogelijkheid is om te leven en werken vanuit zijn/haar Talent & Passie!

Het gezamenlijke DNA van de inwoners van deze virtuele stad is een variëteit aan deskundigheid, een gedreven overtuiging en de passie om anderen te laten excelleren!

TaPasCity brengt beweging in een professionele wereld die hunkert naar duurzaamheid en naar het vergroten van een beweging naar effectiviteit en efficiëntie. De inwoners van TaPasCity geloven dat elke persoon unieke TaPas™ bezit die, indien gefaciliteerd, kunnen bijdragen aan een beweging die ons elke dag meer noodzakelijk lijkt te worden.

Wat doen wij?

Bij Tapas zijn we er nl. van overtuigd dat iedereen talent heeft waarmee men zich kan onderscheiden in de omgeving waarin men leeft, studeert en werkt en ieder van ons heeft het recht om inzicht te krijgen in die onderscheidende talenten en de energie die daaraan gekoppeld is. Hierdoor kunnen we onze unieke waarde leren kennen en die op onze eigen persoonlijke manier leren inzetten. TaPasCity en het unieke Tapas-profiel werden ontwikkeld vanuit het inzicht dat in de hedendaagse informatiemaatschappij, ontwikkelingen rond de TAlenten en de PASsie van werknemers en studenten een steeds grotere rol zullen spelen.

Zowel voor particulieren als voor organisaties!

TaPas for Professionals is het basisprofiel. Het is een vertrekpunt voor de filosofie van TaPasCity®. Waar vroeger de termen efficiëntie en effectiviteit troef waren in een professionele context, merk je dat in de periode van “de informatiemaatschappij” dingen aan een hoog tempo veranderen. Fundamenteel aan het TaPas for Professionals assessment is de overtuiging dat mensen vanuit hun persoonlijke talenten en inner drive, de dingen altijd beter en sneller zullen doen.

Maak kennis met een online assessment van 35 schermen, waaruit een persoonlijk profiel naar voren komt. Het profiel spreekt van een deelgebied van de talenten die jouw persoonlijke focus zijn, het spreekt over valkuilen die de toegang naar je talent versperren en het geeft je inzichten in concrete manieren om dagelijks je talenten werkelijk in te kunnen zetten op de werkvloer.

TaPas for Professionals is breed toepasbaar in organisaties en kan perfect worden gelinkt aan de andere onderdelen van TaPasCity®.

Dit analysetool werd ontwikkeld in de schoot van de TaPas-organisatie. Het project kende reeds een pilootperiode van meer dan 1,5 jaar. Onlangs werd er op basis van de profielinfo van meer dan 2000 individuen een tweede versie ontwikkeld die ook het kwaliteitslabel ‘wetenschappelijk gevalideerd’ draagt!

Meer info? Neem contact op via de contactpagina.