Als je het moeilijk vindt keuzes te maken; als je het overzicht over je leven een beetje kwijt bent of als je je eenzaam en leeg voelt. De aanleiding kan ook zijn als je jezelf vaak vergelijkt met anderen en zij het in jouw ogen beter doen dan jij. Life coaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Versterking van de balans tussen de persoonlijke wensen en de relatie tot het werk en de wereld om zich heen is het doel. Niet voor niets is juist deze vorm van coaching in opmars. Jong en oud vraagt zich af Is dit nu alles? Steeds eerder staan mensen stil bij vragen over de zin van het leven en ervaren ze een innerlijke onrust. Mensen voelen zich geleefd alsof niet zij zelf de keuzes maken. En twijfelen over hun keuzes, ze twijfelen over hun opleiding, hebben twijfels over carrière en partnerkeuze. Denk aan het dertigersdilemma.

Deze is per coach verschillend maar de belangrijkste werkwijze is het gesprek.
Daarbij zie je hieronder een aantal aspecten van wat je van mij kan verwachten.

We beginnen met een intake gesprek; als eerste identificeren we jouw specifieke uitdaging of wens, en bekijken de obstakels die er zouden zijn om je doel te bereiken op lange termijn. We krijgen al een zicht op de huidige situatie (feiten, behoeftes,..).

In verdere sessies bekijken we welke pijnpunten je eerst wenst aan te pakken. Je kiest het beste voor jou en giet het in een actieplan. We bespreken tussentijds de resultaten, en stellen waar nodig bij.

Mijn coaching maakt je bewust van je gevoelens, je denken en doen. Samen zoeken we naar wie jij bent, wat je wilt en wat je kunt doen om dat te bereiken. Ik stimuleer je gedachtegang en laat je buiten je kaders denken en handelen, waardoor je kunt ontwikkelen en groeien.

Ik ondersteun en begeleid je in dit proces. Het gaat niet alleen om het verkrijgen van bepaalde vaardigheden, maar om het bewust maken waarom je het leven niet leidt dat je zou willen leiden. Dat kan op verschillende gebieden zijn. Als je naar je leven kijkt, en hulp zou willen om te ontdekken en realiseren wat je echt wilt, wat je diepste verlangens zijn, is life coaching een goede manier om richting te geven aan je leven en deze doelen te bereiken.

collagefoto's

Life coaching gaat over je bestemming in het leven, jezelf ontdekken, doelen stellen en het zetten van de stappen om ze te bereiken.

Het aantal sessies varieert van persoon tot persoon, afhankelijk van hoe het proces verloopt.
(van een aantal weken tot maanden) Op elk moment beslis je zelf om te stoppen, door te gaan of te hervatten.

NATHALIE
TARIEVEN